top of page
geografische kaart van jordanie, Encarta

Boven: geografische kaart van Jordanië, Encarta

Jordanië heet officieel het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië. Het is een land in het Midden Oosten omringt door: Israël, Palestijnse gebieden, Syrië, Irak, Saoedi Arabië en misschien is het goed om Egypte (Sinaïwoestijn) ook mee te nemen. De hoofdstad van Jordanië is Amman, de Greater Amman Municipality (GAM) telt op dit moment zo’n 3,0 miljoen inwoners.

De landen om Jordanië heen zijn kort gezegd niet de meest rustige landen. Israël en de Palestijnse gebieden zijn in constante staat van alertheid met af en toe een escalatie. In Syrië is vanaf maart 2011 een bloedige burgeroorlog aan de gang met meer dan 210.000 doden (februari 2015). In maart 2015 hebben zo’n 3,9 miljoen Syriërs hun land ontvlucht, vooral naar de buurlanden: Libanon, Turkije en Jordanië. Irak was een tijdje relatief rustig totdat in het voorjaar van 2014 IS een grote opmars begon in Irak, zo’n 10.000 Christelijke Irakezen zijn sindsdien naar Jordanië gevlucht. Het Noord Oosten van Irak is onderdeel van het Islamitische kalifaat dat uitgeroepen is door IS. Saoedi Arabië is op het oog het meest rustige buurland van Jordanië hoewel Saoedi Arabië sinds maart 2015 direct betrokken is bij de burgeroorlog in Jemen en actief bombardementen uitvoert op de rebellen in Jemen. Tot slot is daar Egypte waar een revolutie er voor zorgde dat op 11 februari 2011 Moebarak aftrad als president. Egypte is nog alles behalve veilig en met name de Sinaïwoestijn is een broeinest voor terreurgroepen.

In het midden van dit alles ligt Jordanië waar er in 2011 wel wat protesten zijn geweest maar het land de koning op handen draagt. Deze eenheid is alleen maar groter geworden nadat IS een piloot van de Jordaanse luchtmacht levend verbrande in januari van 2015. Waarom is Jordanië zo’n oase in het grillige en gewelddadige Midden Oosten? Wij geloven dat er een bijzondere zegen op Jordanië rust, ook in de Bijbel kun je al lezen dat Jordanië (Moab) een toevluchtsoort was voor mensen uit andere landen, in dat geval Bethlehem.


Ruth 1: 1 – 2

1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. 2 De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen.

Om deze reden willen wij als Stichting Hulp Jordanië het land en haar inwoners steunen daar waar mogelijk. In de eerste plaats in de opvang en ondersteuning van de vele vluchtelingen die op dit moment in Jordanië zijn (noodhulpprojecten) maar in tweede instantie ook de lokale bevolking met ontwikkelingshulpprojecten. Wij vinden het belangrijk dat er door de projecten heen een Christelijke boodschap klinkt, misschien niet heel direct maar zeker indirect. Om deze reden werken wij samen met lokale kerken en met internationale Christelijke organisaties die noodhulp- maar ook ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Bij voorkeur werken wij samen met die internationale Christelijke organisaties die al jaren werkzaam zijn in Jordanië omdat relaties in de Arabische wereld belangrijk zijn.

We zijn trots op het feit dat we niet alleen op afstand helpen maar ook daadwerkelijk vertegenwoordigd zijn in Jordanië zelf. Een echtpaar dat al ruim vijf jaren woont, werkt en leeft met de Jordaanse bevolking wordt door deze stichting ondersteunt en tegelijkertijd zijn zij onze ogen, oren en relatiebeheerders op de grond zelf. Op deze manier kunnen we effectief en efficiënt helpen in Jordanië en daar hebben wij uw hulp ook voor nodig! Adopteer één van onze projecten en ondersteun maandelijks, geef direct voor onze ogen en oren op de grond of geef voor de overhead van de stichting hier in Nederland. Uw ondersteuning is onmisbaar en wij zorgen er voor dat u op de hoogte gehouden via deze website.

Over: About

STICHTING HULP JORDANIE

Post- en bezoekadres

Stichting Hulp Jordanië

't Stede 7

9408 HA Assen

Telefoonnummer

06-29190847

Emailadres

info@helpjordanie.nl

RSIN

854997210

KVK nummer

62882716

Bankrekeningnummer

NL65 INGB 0006 7854 55

Bestuur

Voorzitter: Leon Mooibroek, Assen (leon@helpjordanie.nl)

Secretaresse: Marloes Muller, Assen (marloes@helpjordanie.nl)

Penningmeester: Jeroen Fictorie, Assen (jeroen@helpjordanie.nl)

On The Run: Olfert Molenhuis (olfert@helpjordanie.nl)

Jaarcijfers

Hieronder kunt u het document aanklikken waarin de jaarcijfers van afgelopen jaar staan.

Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2023

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt op volledig vrijwillige basis, hier staat geen beloning tegenover. De stichting heeft verder geen personeel in dienst.

Over: Inner_about
bottom of page