top of page

ONDERSTEUNDE PROJECTEN

Ondersteunde projecten: Widget
Imani project.jpg

IMANI PROJECT

Samen eten, samen leven

Het IMANI-project begon in februari 2015 toen twee goede vrienden in Amman besloten dat ze de geïsoleerde dorpen in Zuid-Jordanië wilden bereiken.


Sindsdien zijn we toegewijd aan fondsenwerving, distributie van voedsel en zorgpakketten, het verzorgen van EHBO-trainingen, het repareren van huizen en andere kleine projecten. We bidden voor meer projecten zoals het starten van boerderijen, openen van een kleine markt en meer voor de dorpen in het zuiden van Jordanië.


"Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven!" Psalm 133: 1 | BGT

Ondersteunde projecten: Service
Samen eten Mafraq.JPG

PROJECT MAFRAQ

Bereik de onbereikten

Het project in Mafraq begon in maart 2013 met een moederdag project. Sindsdien wordt er elke zaterdag een kinderprogramma voor Syrische vluchtelingen georganiseerd door een lokaal echtpaar in een klein kerkje.

Vanaf het begin is een echtpaar, verbonden met stichting Hulp Jordanie, betrokken bij dit project dat verder reikt dan alleen dit kinderprogramma op zaterdagen. Families worden bezocht en voorzien van eerste levensbehoeften als eten, drinken, dekens, matrassen en nog veel meer. 

"Want toen ik honger had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, kwamen jullie naar mij toe." Mattheus 25: 35-36 | BGT

Ondersteunde projecten: Service
Whitman Academy New Campus.jpg

WHITMAN ACADEMY NIEUWE CAMPUS

Ondersteuning van zendelingen

Whitman Academy is een Christelijke school in Amman, Jordanie. Whitman Academy faciliteert onderwijs voor families van over de hele wereld die naar Jordanie zijn gekomen om God gehoorzaam te zijn en de Arabische wereld te dienen. De families waarvan de kinderen onderwijs krijgen op Whitman Academy zijn actief op veel verschillende werkplekken in en om Amman maar allen bereiken zij Jordaniers, Irakezen, Syriers, Libanezen, Saudi's met het evangelie! Het grote probleem van Whitman Academy is ruimte: op dit moment heeft de school zijn absolute maximum aantal studenten bereikt en is er een grote behoefte aan een grotere school.


Whitman Academy heeft onderzoek gedaan onder collega scholen over de hele wereld en daaruit is gebleken dat de school zijn huidige identiteit kan behouden tot zo'n 300 leerlingen. Het grote verlangen is dan ook om grond te kopen en een school te bouwen voor 275 leerlingen zodat huidige en toekomstige uitgezonden werkers in Jordanie hun kinderen naar Whitman Academy kunnen sturen met behoud van de huidige positieve sterke Christelijke identiteit. Wij als Stichting Hulp Jordanie vinden het belangrijk dat de kinderen van uitgezonden werkers positief Christelijk onderwijs kunnen genieten in een veilige omgeving en daarom is dit een van de doelen die wij actief ondersteunen.

Ondersteunde projecten: Service
Familiefoto Fictorie Amman.jpg

ONZE HANDEN EN VOETEN IN JORDANIE

Licht in de duisternis

Waarom uitgezonden naar het Midden Oosten?

Onze uitzendende organisatie zet zich in voor verzoening tussen Jood en Arabier, het doel van onze uitzending naar het Midden Oosten is onderdeel van deze grotere visie. Daarnaast zijn wij uitgezonden naar het Midden Oosten om een licht te zijn in een donkere Islamitische wereld. Wij hebben het verlangen dat mensen in contact komen met de levende God. De  enige manier om een relatie met Hem te kunnen hebben is door Jezus Christus. Niet de profeet Jezus Christus die goede dingen leerde, maar God’s zoon Jezus Christus die gestorven aan het kruis onze zonden op zich nam en na drie dagen weer opgestaan is uit de dood! Het is volbracht, onze redding hangt niet meer af van onze inspanningen maar is ons in Genade gegeven door Jezus Christus.


2 Korintiërs 1 vers 3 en 4

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost 4 en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Als wij om ons heen kijken zien we veel ellende. De situatie in Noord Afrikaanse landen en Syrië is schrijnend en vaak weten we niet goed wat we kunnen doen. Deze tekst in Korintiërs geeft ons de moed en kracht om deze mensen te benaderen. Dankzij het volbrachte werk van Jezus Christus en de moed en troost die wij zelf van God ontvangen kunnen en mogen wij anderen (in ons geval met name Syrische vluchtelingen) moed en troost geven.

Onze werkzaamheden

Om te wonen en werken in de Arabische wereld moet je een “baan” hebben om te voorzien in een visum en “legitieme” reden voor je verblijf. Jeroen werkt als finance manager voor Operation Mercy, een internationale Christelijke ontwikkelingshulp en noodhulp organisatie. Op die manier wordt voorzien in een visum voor het hele gezin, bovendien wordt er door het werk van Jeroen gelegenheid geboden aan zo’n 15 buitenlanders om ook als klein lichtpuntje werkzaam te zijn in de Islamitische wereld. Alle “buitenlandse” werkers binnen Operation Mercy werken als vrijwilliger. Verder is Jeroen op verschillende manieren betrokken bij vluchtelingen werk voor Syriërs (voornamelijk moslims) en Irakezen (voornamelijk christenen). Via Operation Mercy, de internationale kerk Oasis en contacten met lokale voorgangers. Marjolein werkt als orthopedagoog op een internationale school in Amman waar kinderen van zendelingen heen gaan. Verder is Marjolein betrokken bij het werk van Oasis, onze internationale kerk, met Syrische vluchtelingen. Op dit moment nog op kleine schaal maar hopelijk kan dit werk uitgebreid worden.

Onze visie!

Onze visie heeft natuurlijk veel te maken met de reden waarom we uitgezonden zijn naar het Midden Oosten. Conform Marcus 4: 21 willen we het licht van de Goede Boodschap laten schijnen in het Midden Oosten. Dit realiseren we alleen al door de manier hoe mensen naar ons kijken en ons benaderen. Onze levenswandel is een weerspiegeling van hoe een Christen zijn leven zou moeten leven, natuurlijk niet perfect maar hopelijk komt het een beetje in de buurt. Daarnaast hopen we steeds meer contacten te krijgen waar we zaadjes kunnen planten. Mensen zijn nieuwsgierig dus er zijn mogelijkheden, we vragen om gebed om meer van die mogelijkheden! We hopen meer en meer een stralend licht voor de mensen om ons heen te kunnen zijn!


Ondersteuning!

U kunt betrokken zijn bij dit werk in het Midden Oosten door ons te ondersteunen met gebed en/of financiën. Wilt u meer informatie over ons werk in het Midden Oosten, of wilt u weten waar u voor kunt bidden, stuurt u dan een mail naar: jeroen@helpjordanie.nl

Wilt u doneren aan deze zendelingen, dan kunt u geld overmaken op ons ING nummer NL65 INGB 0006 7854 55 o.v.v. Stichting Hulp Jordanië, met de omschrijving JORDAN Z01. Wij zorgen er voor dat het geld op de juiste plek komt en houden u op de hoogte via deze website.

Wilt u zich aanmelden op de nieuwsbrief van de familie Fictorie, dan kunt u een email sturen naar: jeroen@helpjordanie.nl

Ondersteunde projecten: Service
bottom of page